Harmonogram
szkoleń w ramach w/w projektu

d

Szkolenia będą odbywać się zgodnie z harmonogramem. Szczegółowy harmonogram zajęć szkoleniowych zostanie ustalony najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Beneficjent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie szkolenia, o czym uczestnicy będą informowani na bieżąco w formie elektronicznej na adres podany w formularzu rekrutacyjnym.

Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany terminów realizacji poszczególnych szkoleń w sytuacji wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności (w szczególności związanych z procesem rekrutacyjnym i procesem wyboru podmiotu zewnętrznego realizującego poszczególne szkolenia) o czym uczestnicy będą informowani na bieżąco w formie elektronicznej na adres podany w formularzu rekrutacyjnym lub telefonicznie.

d

Harmonogram szkoleń WNOZK:

 1. Cele i efekty uczenia się w dydaktyce szkoły wyższej 3h– szkolenie stacjonarne
  21.06.2023. godz. 9.00-11.15; WNOZK, ul. Medyków 12, sala 205
  Prowadzą: dr n. społ. Agnieszka Sobiegała, dr n. społ. Bożena Stemplewska
 2. Metody narracyjne w dydaktyce medycznej 6h
  22.06.2023, godz. 9.00 –13.30, WNOZK, ul Medyków 12, sala 205
  Prowadzą: mgr Marcin Drzazga, mgr Anna Knapik

 3. Ocenianie kształtujące w pracy z efektami uczenia się 6hszkolenie stacjonarne
  28.06.2023, godz. 9.00 – 13.30, WNOZK, Centrum Dydaktyczne, Katowice ul. Medyków 12, sala 205
  Prowadzą: dr n. społ. Agnieszka Sobiegała, Anna Knapik

Harmonogram szkoleń WNoZB:

 1. „Podstawowy kurs języka ukraińskiego” -online
  I termin: 27.03.2023 od 16.30 do 19.30 oraz 29.03.2023 -od 16.30 do 19.30
  REKRUTACJA ZAKOŃCZONA SZKOLENIE ZREALIZOWANE
  II termin: 04.04.2023 od 16.30 do 19.30 oraz 06.04.2023 – od 16.30 do 19.30
  REKRUTACJA ZAKOŃCZONA SZKOLENIE ZREALIZOWANE
 2. „Wystąpienia publiczne oraz Prawidłowa emisja głosu”- 26.05.2023 r.; 23.06.2023 r; 29.06.2023r. REKRUTACJA ZAKOŃCZONA SZKOLENIE ZREALIZOWANE
 3. „Innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych (Gry i aktywizujące metody dydaktyczne; Gamifikacja; Symulacje; Gry warsztatowe; Możliwość́ wykorzystania gier i gamifikacji w zajęciach ze studentami; Myślenie wizualne; Wykorzystanie myślenia wizualnego w prezentacjach, notatkach; Metafory, infografiki, mapy myśli; Możliwości wykorzystania myślenia wizualnego w kształceniu studentów”
  I TERMIN 18.07.2023 REKRUTACJA ZAKOŃCZONA SZKOLENIE ZREALIZOWANE
  II TERMIN 29.08.2023; III TERMIN 30.08.2023; IV TERMIN 31.08.2023 szkolenia rozpoczną się od g.9:00.
  REKRUTACJA

Harmonogram szkoleń PZE  (Planowany termin rozpoczęcia szkoleń WRZESIEŃ 2023)

 1. „Metodyka e-learningu”
 2. „Projektowanie scenariuszy e-learningowych – praktyczny warsztat dla scenarzystów szkoleń elektronicznych”
 3. „Tworzenie map myśli”– w trakcie przygotowania
 4. „Akademia innowacyjnego nauczania” – w trakcie przygotowania
 5. „Nowe technologie w pracy dydaktyka”– w trakcie ustalania
 6. „Wirtualna rzeczywistość w dydaktyce (szkolenie z dostępem do technologii VR/AR z zakresu medycyny, narzędzi medycznych, robotyki” – w trakcie ustalania
 7. „Wykorzystanie aplikacji odwzorowania układu kostnego, mięśniowego nowoczesne technologie obrazowania 3d w medycynie”– w trakcie ustalania

Harmonogram szkoleń CDISM – (Planowany termin rozpoczęcia szkoleń WRZESIEŃ 2023)

 1. „Visual masterclass – techniki tworzenia realistycznych wizualizacji pod np. prezentacje czy VR” – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 2. 3D MODELS FOR GAMES – proces i wymagania przy tworzeniu modeli 3D do prezentacji czy VR” – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 3. „SCULPTING ANATOMY – modelowanie anatomiczne 3D – tworzenie każdego rodzaju modelu człowieka z odwzorowaniem prawdziwej anatomii. Przydatne do tworzenia materiałów graficznych, atlasów 3D, obrażeń, ilustracji itp.” – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 4. „ANIMATION WORKSHOPS – tworzenie animacji 3D postaci – Tworzenie filmów instruktażowych 3D, wypadków, udzielania pomocy, pokazywanie różnych sytuacji z udziałem ludzi” – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA


Szkolenia zrealizowane:

 1. Aktywizacja studentów w procesie dydaktycznym 6h –
  REKRUTACJA ZAKOŃCZONA SZKOLENIE ZREALIZOWANE
  7.02.2023, godz.9.00 – 13.30 WNOZK, ul. Medyków 12, sala 214
  Prowadzą: mgr Anna Knapik, mgr Marcin Drzazga
 2. Metoda dramy w symulacji medycznej 6h-
  REKRUTACJA ZAKOŃCZONA SZKOLENIE ZREALIZOWANE
  20.02.2023 – 9.00-13.30  WNOZK, ul Medyków 12, sala 205
  Prowadzą: mgr Marcin Drzazga, mgr Anna Knapik
 3. Efekty kształcenia w obszarach kompetencji społecznych -jak kształcić i jak oceniać 9h
  REKRUTACJA ZAKOŃCZONA SZKOLENIE ZREALIZOWANE
  26.01.2023, godz. 9.00 – 16.00, Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, Katowice ul. Medyków 8b, sala seminaryjna 108
  Prowadzą: dr n. społ. Agnieszka Sobiegała, mgr Bożena Stemplewska

 4. Metody wizualne w dydaktyce medycznej 3h
  REKRUTACJA ZAKOŃCZONA SZKOLENIE ZREALIZOWANE
  25.01.2023, godz. 9.00 – 11.15, WNOZK, Centrum Dydaktyczne, Katowice ul. Medyków 12c, sala 113
  Prowadzą: mgr Anna Knapik, mgr Marcin Drzazga
 5. Neurodydaktyka w pracy nauczyciela akademickiego 9h-
  REKRUTACJA ZAKOŃCZONA SZKOLENIE ZREALIZOWANE
  7.03.2023, godz. 9.00 – 13.30, WNOZK, Centrum Dydaktyczne, Katowice ul. Medyków 12c, sala 113
  9.03.2023, godz. 9.00 – 11.15, WNOZK, Centrum Dydaktyczne, Katowice ul. Medyków 12c, sala 113
  Prowadzą: dr n. społ. Agnieszka Sobiegała, mgr Bożena Stemplewska
 6. Konflikt – czyli jak radzić sobie z trudnościami w pracy dydaktycznej 6h
  REKRUTACJA ZAKOŃCZONA SZKOLENIA ZREALIZOWANE
  19.04.2023, godz. 9.00 – 11.15, WNOZK, Centrum Dydaktyczne, Katowice ul. Medyków 12, sala 205
  20.04.2023, godz. 9.00 – 11.15, WNOZK, Centrum Dydaktyczne, Katowice ul. Medyków 12, sala 3
  Prowadzą: dr n. społ. Agnieszka Sobiegała, mgr Marcin Drzazga
 7. Komunikacja interpersonalna w pracy wychowawczo-dydaktycznej na uczelni wyższej 6h-szkolenie stacjonarne REKRUTACJA ZAKOŃCZONA SZKOLENIA ZREALIZOWANE
  04.04.2023, godz. 9.00 –13.30, WNOZK, ul. Medyków 12, Sala nr 3
  Prowadzą: mgr Marcin Drzazga, mgr Anna Knapik
 8. Proces grupowy w pracy dydaktycznej 3h –szkolenie stacjonarne –
  REKRUTACJA ZAKOŃCZONA SZKOLENIA ZREALIZOWANE
  25.04.2023,  w godz. 9.00- 11.15  WNOZK, ul Medyków 12, sala 205
  Prowadzą: mgr Anna Knapik, mgr Marcin Drzazga
 9. Poprawność relacji pomiędzy mistrzem a uczniem, komunikacja, feedback” 8h-szkolenie stacjonarne- REKRUTACJA ZAKOŃCZONA SZKOLENIA ZREALIZOWANE
  termin szkolenia: 17.05.2023 – Grupa 1 oraz 18.05.2023 Grupa 2
 10. „Szkolenie z zakresu umiejętności miękkich tj.: efektywność i motywacja w działaniu; asertywność; zarządzanie czasem” 8h-szkolenie stacjonarne
  REKRUTACJA ZAKOŃCZONA SZKOLENIA ZREALIZOWANE
  -termin szkolenia: 19.04.2023 Grupa1 oraz 20.04.2023 Grupa 2
 11. „Adobe Photoshop – kurs podstawowy”-24.04.2023-26.04.2023 r
  REKRUTACJA ZAKOŃCZONA SZKOLENIA ZREALIZOWANE
 12. „Szkolenie z zakresu umiejętności miękkich tj.: jak uczyć szybko i skutecznie”8h-szkolenie stacjonarne
  -termin szkolenia: 21.04.2023 – Grupa 1 oraz 22.05.2023r -Grupa 07.07.2023
  REKRUTACJA ZAKOŃCZONA SZKOLENIA ZREALIZOWANE
 13. „Kurs Infografika” -16.06.2023 r
  REKRUTACJA ZAKOŃCZONA SZKOLENIA ZREALIZOWANE
Informacja o osobach prowadzących szkolenia w WNOZK:

dr n. społ. Agnieszka Sobiegała

Kierownik Zakładu Pedagogiki Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Doktor nauk społecznych, terapeuta systemowy, pedagog specjalny, trener, wykładowca.

Tematem pracy doktorskiej był obraz własnej choroby u dzieci z zaburzeniami tikowymi. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych na temat zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania rodziny.

Prowadzi praktykę indywidualnej terapii dzieci oraz rodzin w ramach Centrum Psychoedukacji i Terapii „Quendi”.

Ukończyła Szkołę Trenerów „Sieć” rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Systemową Terapię Rodzin, szkolenie podstawowe i zaawansowane, liczne szkolenia z terapii krótkoterminowej oraz traumy, w trakcie szkolenia metodą Somatic Experiencing. Posiada doświadczenie w pracy konsultanta w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz wychowawcy w świetlicach socjoterapeutycznych.

mgr Anna Knapik

Asystent dydaktyczny Zakładu Pedagogiki, pedagog, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych, psychoterapeuta.

Realizowała innowacyjny projekt edukacyjny „Umiem się uczyć” oraz warsztaty dla nauczycieli w ramach projektu „Nauczyciel po pierwsze trener doradca”. Prowadziła spotkania cochingowe dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum oraz szkolenia merytoryczne i rozwojowe dla trenerów realizujących warsztaty edukacyjne dla nauczycieli „Nauka Prosta Sztuka”. Prowadziła również szkolenia dla dyrektorów szkół i przedszkoli pt.„Wykorzystanie nowego modelu doskonalenia w budowaniu szkoły uczącej się – rola dyrektora szkoły”. Od 2013 roku współpracuje z Stowarzyszeniem Epsilon Plus, gdzie jest współtwórcą programu profilaktyczno-wychowawczego dla dzieci i młodzieży z zakresu zdrowia psychicznego. Przygotowała podręcznik dla nauczycieli oraz opracowania merytoryczne scenariuszy, jest współtwórcą programu profilaktycznego – Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk dla nauczycieli z zakresu zdrowia psychicznego PARPA, KBPN, IPiN, ORE. Koordynowała wdrożenie projektu My_Rodzice współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. Prowadziła warsztaty z dziećmi i młodzieżą z zakresu profilaktyki uzależnień, agresji, przemocy, dot. relacji interpersonalnych (metoda dramy brytyjskiej), a także warsztaty oraz wykłady dla pedagogów szkolnych oraz nauczycieli z zakresu profilaktyki uzależnień, podnoszenia kompetencji osobistych oraz wychowawczych, pracy z trudnym dzieckiem, pracy z rodziną, wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Prowadziła warsztaty dla rodziców z zakresu umiejętności wychowawczych.

mgr Marcin Drzazga

Asystent dydaktyczny Zakładu Pedagogiki, pedagog, trener umiejętności psychospołecznych, reżyser teatru dzieci i młodzieży.

Twórca działań edukacyjnych opartych na dramie dla rekomendowanego przez ORE programu profilaktyczno – wychowawczego Epsilon. W ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Ekspresji współpracował z Prof. Katarzyną Krasoń z UŚ, występował w ramach naukowych konferencji w czasie Festiwalu i publikował na temat dramy w wydawnictwie dedykowanym Festiwalowi przy Bibliotece Śląskiej w Katowicach. W ramach Laboratorium Pedagogiki Teatru przy Teatrze Zagłębia prowadzi warsztaty dramy. Wspólnie z prof. A. Gałązką z UŚ przygotowywał program Szkoły Dramy oraz prowadzi zajęcia z tego przedmiotu na Akademii Muzycznej w Katowicach. Jego projekty społeczne wykorzystujące dramę jako metodę pracy z ludźmi były prezentowane na międzynarodowym Festiwalu Teatromania oraz na Łódzkich Spotkaniach Teatralnych. Prowadził warsztaty z dramy dla Instytutu Teatralnego w Warszawie oraz dla wielu innych instytucji. Brał czynny udział w konferencji Teatr w Edukacji i Terapii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie podejmując refleksję nad tematem wykorzystania działań dramowych i improwizacyjnych w edukacji.

mgr Bożena Stemplewska

Asystent dydaktyczny Zakładu Pedagogiki, pedagog, socjoterapeuta.

Pedagog opiekuńczo-wychowawczy, ukończyła studia podyplomowe kwalifikacyjne w zakresie terapii psychopedagogicznej oraz Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej, szkolenie z zakresu: Dialog motywujący w pracy indywidualnej i grupowej, a także szereg kursów i szkoleń z zakresu pracy dydaktycznej, pracy z grupą, pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo i z innymi dysfunkcjami neurorozwojowymi, pracy z rodziną. Od 2005 roku współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rodziny, pracuje w świetlicy socjoterapeutycznej, współpracowała ze Stowarzyszeniem Niezwykłe dzieci, ma doświadczenie w pracy wychowawczej w specjalnym ośrodku wychowawczym oraz jako społeczny kurator sądowy, brała udział w obozach rehabilitacyjno – terapeutycznych, gdzie pracowała na rzecz dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi i ich rodzin.