Rekrutacja do projektu

Celem wzięcia udziału w szkoleniach/kursach realizowanych w ramach projektu należy zapoznać się z pełną treścią Regulaminu RekrutacjiLista szkoleń/kursów w ramach projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni”:

 • „Wystąpienia publiczne oraz Prawidłowa emisja głosu”
 • „Innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych (Gry i aktywizujące metody dydaktyczne; Gamifikacja; Symulacje; Gry warsztatowe; Możliwość́ wykorzystania gier i gamifikacji w zajęciach ze studentami; Myślenie wizualne; Wykorzystanie myślenia wizualnego w prezentacjach, notatkach; Metafory, infografiki, mapy myśli Możliwości wykorzystania myślenia wizualnego
  w kształceniu studentów”
 • „Podstawowy kurs języka ukraińskiego”
 • „Teaching effective student assesment – szkolenie z metodyki projektowania testów, oceny ciągłej pracy studenta, skuteczności udzielania informacji zwrotnej”
 • „Poprawność relacji pomiędzy mistrzem a uczniem, komunikacja, feedback”
 • „Szkolenie z zakresu umiejętności miękkich tj.: efektywność i motywacja w działaniu; asertywność; zarządzanie czasem”
 • „Szkolenie z zakresu umiejętności miękkich tj.: jak uczyć szybko i skutecznie”
 • „Metodyka e-learningu”
 • „Projektowanie scenariuszy e-learningowych – praktyczny warsztat dla scenarzystów szkoleń elektronicznych”
 • „Adobe Photoshop – kurs podstawowy”
 • „Kurs Infografika”
 • „Tworzenie map myśli”
 • „Akademia innowacyjnego nauczania”
 • „Visual masterclass – techniki tworzenia realistycznych wizualizacji pod np. prezentacje czy VR”
 • „3D MODELS FOR GAMES – proces i wymagania przy tworzeniu modeli 3D do prezentacji czy VR”
 • „SCULPTING ANATOMY – modelowanie anatomiczne 3D – tworzenie każdego rodzaju modelu człowieka z odwzorowaniem prawdziwej anatomii. Przydatne do tworzenia materiałów graficznych, atlasów 3D, obrażeń, ilustracji itp”
 • „ANIMATION WORKSHOPS – tworzenie animacji 3D postaci – Tworzenie filmów instruktażowych 3D, wypadków, udzielania pomocy, pokazywanie różnych sytuacji z udziałem ludzi”
 • Nowe technologie w pracy dydaktyka”
 • „Wirtualna rzeczywistość w dydaktyce (szkolenie z dostępem do technologii VR/AR z zakresu medycyny, narzędzi medycznych robotyki)”
 • „Wykorzystanie aplikacji odwzorowania układu kostnego, mięśniowego nowoczesne technologie obrazowania 3d w medycynie”
 • „Cele i efekty uczenia się w dydaktyce szkoły wyższej”
 • „Aktywizacja studentów w procesie dydaktycznym”
 • „Metoda dramy w symulacji medycznej”
 • „Efekty kształcenia w obszarach kompetencji społecznych -jak kształcić i jak oceniać”
 • „Proces grupowy w pracy dydaktycznej”
 • „Metody narracyjne w dydaktyce medycznej”
 • „Metody wizualne w dydaktyce medycznej”
 • „Neurodydaktyka w pracy nauczyciela akademickiego”
 • „Komunikacja interpersonalna w pracy wychowawczo-dydaktycznej na uczelni wyższej”
 • „Konflikt – czyli jak radzić sobie z trudnościami w pracy dydaktycznej”
 • „Ocenianie kształtujące w pracy z efektami uczenia się”

Programy kursów dostępne są w zakładce Programy szkoleń na stronie www.ddu.sum.edu.pl.

Dokumentację zgłoszeniową należy wypełnić oraz przesłać zgodnie z instrukcją na stronie: www.ddu.sum.edu.pl

Decyzję w sprawie kwalifikacji kandydatów do udziału w szkoleniach podejmie powołana Zarządzeniem nr 159/2022 Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Komisja Rekrutacyjna.

Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną powiadomione o tym fakcie drogą mailową na adres mailowy wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym lub telefonicznie.

W przypadku niezrekrutowania wystarczającej liczby osób na poszczególne kursy w I ETAPIE REKRUTACJI – przewiduje się nabór uzupełniający.

Informacje o terminach szkoleń/kursów będą dostępne w zakładce harmonogram na stronie internetowej www.ddu.sum.edu.pl